دل نوشته
دل نوشته

            ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خنده ام میگیرد ازتقلاهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

که چگونه در پی آنی که زمینم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزنی

ای دنیای پرازسراب این را بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان

اگرتمام غم هایت رابر دلم فروریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزی

هرگزدرمقابلت کمرخم نخواهم کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

اگرتمام دردهاورنج هایت رابرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم آوری

هرگز درمقابلت زانونمیزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

اگرتمام سختی ها را زمینه راهم کنــــــــــــــــــــــی

هرگز زنگی را در مقابلت نمیبــــــــــــــــــــازم

اصلا هر چه خواهـــــــــــــــــــــــــی کن

هر چه خواهــــــــــــــــــــــــــی باش

ولی همیشه این رابـــــــــدان

من خدا را دارم

 _______

_____

عکس های عاشقانه ی غمگین و دخترانه ی زیبا

جمعه دهم مرداد 1393 | 9:2 | sheyda |

پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 20:0 | мαнɗι |

بر مزارم گريه کن اشکت مرا جان ميدهد

بوسه هايت بوي عشق بوي باران ميدهد

دست بر قبرم بکش تا حس کني مرگ مرا

دست هايت درد هايم را تسلا ميکند

 

عکس های جدایی عاشقانه

پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 16:39 | мαнɗι |

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی داغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :


“بیخـــیآل“…

 

پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 14:13 | sheyda |

بغضی که مانده در دل من وا نمی‌شود

حتی برای گریه مهیا نمی‌شود

بعد از تو جز صراحت این درد آشنا

چیزی نصیب این من تنها نمی‌شود

آدم بهانه بود برای هبوط عشق

اینجا کسی برا تو حوا نمی‌شود

دارم به انتهای خودم می‌رسم ببین

شوری شبیه باد تو برپا نمی‌شود

از من مخواه تا غزلی دست و پا کنم

احساس من درون غزل جا نمی‌شود

 

 تصاویر عاشقانه زیبا,عکس عاشقانه جدید

پنجشنبه نهم مرداد 1393 | 10:54 | мαнɗι |

سرتاپات ادعاس

ولی صب تا شب فکرت پیش ماس

نیستی برام حتی در حد زاپاس

با ما بودن آرزوی خیلیاس

مارو داشتن برات چیزی تو رویاهاس

فانتزیته باشی برام مخاطب خاص

ولی بدون ما ی مخاطب خاص داریم که اون بالاس

اسمش خداس

پرچمش تو آسموناس

چهارشنبه هشتم مرداد 1393 | 17:45 | sheyda |

گاهی دلــت نــمیخواهــد
دیــروز را به یاد بــیاوری
انگــیزه ای بــرای فــردا هـم نــداری . . .!!!
و حال هــم که
گاهی فــقــط دلــت میخواهــد
زانوهایــت را تــنگ در آغوش بــگیری
وگوشــه ای از گوشــه تــرین گوشه ای که می شــناسی
بـنـشینی و فـقـط نــگاه کـنی . . .!!!
گاهی دلگــیری
شایــد از خودت ....!!!

 

عکس های جدایی عاشقانه

دوشنبه ششم مرداد 1393 | 8:2 | sheyda |

همیشه فکر میکردم اینکه بی دریغ به کسی محبت کنی
هواشو داشته باشی
به یادش باشی
باهاش صادق باشی
بهش آرامش بدی
دوستش داشته باشی
میتونی اون آدم رو برای همیشه تو زندگیت داشته باشی
چیزی نگذشت که
فهمیدم زهی خیال باطل
اگر قرار باشه کسی برای همیشه بمونه
باید تشنه نگهش داشت
تشنه محبت و دوست داشتن
و اگه سیر بشه میره
تازه فهمیدم چقدر آدما بی لیاقت هستن
کسی که باید ازش دریغ بشه تا همیشگی بشه
موندنش هیچ ارزشی نداره!!

 

عکس های جدایی عاشقانه

دوشنبه ششم مرداد 1393 | 8:1 | sheyda |

زنــدگــی‌ همـیــن اســت

هر خـاطـره ، غـروبــی دارد

هر غـــروبــی ، خـاطــره ای

و ما جایی‌ بینِ امـیـد و انتظـار

چشم می‌کشیم تا روزگارمان بگذرد

گاهی‌ هم فرقی نمی کند چگونه 
 
فقط بگذرد ....

 

دلم خیلی گرفته

همین...

 

یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 11:48 | sheyda |

چه حس قشنگیه وقتی میشی محرم دل یکی

یکی که بهش اعتماد داری و بهت اعتماد داره

از دلتنگی هاش برات میگه و از دلتنگی هات براش میگی

آروم میشه و آروم میشی

حسی که هیچوقت به تنفر تبدیل نمیشه !

این حس مثل قطره های بارون پاکه …

شنبه چهارم مرداد 1393 | 19:30 | sheyda |